Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudzicy : 

mgr Alicja Radgowska

Nauczyciel dyplomowany, posiadający kwalifikacje do nauczania:

matematyki,

nauczania zintegrowanego,

wychowania przedszkolnego,

oligofrenopedagogiki,

terapii pedagogicznej.

 

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudzicy : 

mgr Anna Malchar, mgr Iwona Szcząchor