Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Zamówienia publiczne

Plan postępowań 2024/BZP 00057658/01/P - załącznik

Wybór najkorzystniejszej oferty - załącznik

Przetarg na artykuły żywnościowe 2024

Informacja z otwarcia ofert w załączniku. 

Odpowiednie dokumenty w załącznikach

 

Zamawiający informuje, że przesunął termin składania ofert ze względu na Świąteczny dzień przypadający na 26.12.2023 r. na 27.12.2023 na godz.10.00