Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Zamówienia publiczne

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - załącznik 


 

Przetarg na artykuły żywnościowe 2023 

Złożenie ofert  do dnia 20 grudnia 2022 r. do godz. 12.30

 

Termin otwarcia ofert nastąpi dnia 20 grudnia 2022 r. do godz. 12. 40

Odpowiednie dokumenty w załączniku

 

Informacja z otwarcia ofert w załączniku