Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Samorząd Szkolny

Przewodnicząca: Anastazja Szkorupa

Z-ca przewodniczącego : Julia Iskrzycka

Skarbnik: Karolina Bobkowska

 

Opiekun Samorządu Szkolnego:

Agnieszka Rycak-Żuber

Katarzyna Dobija