Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

RODO

Inspektorem Ochrony Danych w naszej szkole  jest  pani Paulina Jochacy,

 e-mail:  iodoswiata@gzosip.jasienica.pl