Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Kalendarium

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

 29 - 11 luty  stycznia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Egzaminy ósmoklasisty

14-16 maja 2024 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

 31 października 2023r. 

29 - 30 kwietnia 2024r.

2  maja 2024 r. 

31 maja 2024 r. 

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.