Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzicy

PRZEWODNICZĄCA: Magdalena Wawak

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: Agnieszka Potok

SKARBNIK: Izabela Borowiec

SEKRETARZ: Beata Kaliwoda - Żur

Bank Spółdzielczy w Jasienicy zaświadcza, że prowadzi rachunek : RADA RODZICÓW przy ZSP w Rudzicy o numerze
72 8117 0003 0008 9991 2000 0010