Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Historia szkoły

Edukacja szkolna w Rudzicy, potwierdzona dokumentami historycznymi, miała miejsce już przed II wojną światową. Szkoła mieściła się  w dwupiętrowym budynku usytuowanym w pobliżu kościoła. Jej kierownikami  byli m.in. Antoni Waszyca i Józef Balcar.

 Po wojnie kierownikiem placówki został Antoni Zuber, który rozpoczął starania o budowę nowej szkoły. Roboty budowlane ruszyły 1 sierpnia 1950 r., a w prace zaangażowało się całerudzickie społeczeństwo. Przeprowadzka do nowej szkoły odbyła się 24 marca 1952 r.

 

Antoni Zuber kierował  szkołą do 1974 roku. Po nim kolejno stanowiska dyrektora piastowały Maria Fox (do 1987 r.) i Monika Giemza (do 2004 r.).

W październiku 1952 swoje podwoje otworzyło także przedszkole. Do 1974 r. funkcję kierowniczki przedszkola pełniła Janina Cichoń. Kolejnymi dyrektorkami przedszkola były: Maria Gawlas (do 1998 r.) oraz Bernadeta Gawlas ( do 2004 r.)

 W wyniku reformy szkolnictwa w roku szkolnym 1999/2000 powstaje gimnazjum, a szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół w Rudzicy.

W 2004 roku Zespół Szkół w Rudzicy dzieli się na dwie samodzielne placówki. Powstaje Zespół Szkolno-Przedszkolny, którego dyrektorem zostaje Alicja Radgowska i Gimnazjum w Rudzicy, w którym stanowisko dyrektora obejmuje Jan Borowski.

W listopadzie 2005 r.  miała miejsce uroczystość nadania obu szkołom mienia Jana Pawła II.

 

Od tego czasu co roku organizowane są Dni Patrona Szkoły, których celem jest zapoznanie uczniów z nauką Jana Pawła II i promowanie wartości głoszonych przez  Ojca Świętego. W ciągu 16 lat szkoły  odwiedziło wielu  wybitnych gości, którzy znali Jana Pawła II, przyjaźnili się z nim, współpracowali  bądź byli jego uczniami. Gościliśmy m.in. Wandę Półtawską, bp Tadeusza Pieronka, bp Tadeusza Rakoczego, o. Leona Knabita oraz kustoszy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach ks. Jana Zająca i ks. Franciszka Ślusarczyka.

 

 

Przez lata dzięki zaangażowaniu kolejnych dyrektorów i pomocy władz gminnych szkoła rozbudowywała się, unowocześniała i poszerzała  swoją bazę dydaktyczną.  W 1965 r. oddano do użytku zaplecze sportowe: boisko, bieżnie i skocznie a w 1997 r. powstała pierwsza pracownia komputerowa. 

Kolejne ważne inwestycje to adaptacja pomieszczeń na potrzeby gimnazjum,

 

dobudowanie nad przedszkolem sal lekcyjnych dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej i budowa hali sportowej. 

 

W 2010 r. ukończono długo oczekiwaną przez dzieci i młodzieży inwestycję i oddano do użytku kompleks boisk sportowo-rekreacyjnych.

 

 W 2012 r. uroczyście obchodziliśmy 60-lecie istnienia szkoły w Rudzicy. Z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą budowniczemu szkoły - Antoniemu Zuberowi. Licznie przybyłych gości obdarowano okolicznościową pamiątką z wizerunkiem szkoły i biografią Antoniego Zubera wydaną przez Towarzystwo Miłośników Rudzicy. Swój artystyczny dorobek zaprezentowali także znani absolwenci szkoły: poeta Juliusz Wątroba, malarz Florian Kohut i muzyk Jan Borowski.

 

 

 W  2017 r. w wyniku kolejnej reformy struktury szkolnictwa podjęto decyzję o likwidacji gimnazjów i powrocie do 8-letniej szkoły podstawowej. Od 1 września 2017 r. szkoła nosi nazwę Zespól Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy. Dyrektorem placówki  jest Alicja Radgowska.

Nasza szkoła może pochwalić się licznymi salami lekcyjnymi wyposażonymi w atrakcyjne pomoce dydaktyczne - tablice multimedialne i rzutniki, dwiema salami gimnastycznymi, biblioteką, świetlicą, stołówką i boiskami sportowymi. W szkole znajdują się także dwie nowoczesne pracownie komputerowe.


Kadrę naszej szkoły tworzą  dobrze wykształceni i zaangażowani nauczyciele, którzy dbają o wysoki poziom nauczania i rozwijają pasje uczniów. O zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów troszczą się  dwie doświadczone panie pedagog i psycholog oraz pielęgniarka szkolna.

W szkole prężnie działają organizacje uczniowskie (samorząd, spółdzielnia uczniowska, Szkolne Koło PCK i Szkolne Koło Wolontariatu) i liczne  kola  zainteresowań. Nasi uczniowie chętnie reprezentują szkolę w  konkursach i zawodach sportowych, w których osiągają wysokie wyniki. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wspierają akcje charytatywne i angażują się w działania na rzecz lokalnego środowiska.

 

Szkoła w Rudzicy organizuje:

 

  • święto patrona szkoły,
  • dzień rodziny pod hasłem: "Rudzica na sportowo – postaw na zdrowie swojej rodziny”,

  • powiatowy konkurs interdyscyplinarny pt. „Wielcy Polacy”,

  • gminny konkurs znajomości lektur,

  • gminny przegląd teatrzyków profilaktycznych,

  • zajęcia opiekuńcze podczas ferii zimowych,

 

  • liczne konkursy szkolne: Rudzicki Śpiewaczek, Mistrz Pięknego Czytania, Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II, Szkolny Konkurs Kolęd  i Pastorałek.