Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Zajęcia dodatkowe i kółka

Harmonogram zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2023/2024