Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

Dzisiaj na tablicy

„Laboratoria Przyszłości” 

Nasza szkoła w latach 2022-2027 bierze udział w projekcie „Laboratoria Przyszłości” realizowane przez MEiN we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której będą prowadzone zajęcia w innowacyjny sposób, budzący w uczniach chęć zdobywania wiedzy i umiejętność. Zajęcia te będą miały na celu odkrywanie talentów i rozwijania zainteresowań uczniów.

W ramach projektu szkoła otrzymała wsparcie finansowe, które przeznaczyła na zakup nowoczesnych urządzeń i materiałów edukacyjnych min. zakupione zostały drukarki 3D, wirtualne laboratorium Empiriusz, zestawy robotów wprowadzające uczniów w świat robotyki i nauki oprogramowania, maty do kodowania, różnego rodzaju drewniane klocki, stacja do lutowania, zestawy obwodów elektrycznych i wiele innych pomocy. Wszystkie zakupione pomoce uatrakcyjnią zajęcia zarówno lekcyjne, jak i pozalekcyjne, na które bardzo serdecznie zapraszamy.


 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudzicy informuje, że składka ubezpieczenia na rok szkolny 2022/2023 wynosi 60 zł, a suma ubezpieczenia to 22 000 zł.

Ubezpieczenie zacznie działać od 01 września 2022.

Oferta ubezpieczenia NNW uczniów i Ogólne Warunki Ubezpieczenia zamieszczone są w załącznikach.

Oferta ubezpieczenia NNW uczniów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia


 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudzicy informuje,

że uroczystość rozpoczęcia nowego  roku szkolnego odbędzie się

1 września 2022 r.

w hali sportowej szkoły, według następującego porządku:

 

Klasy I -  godz. 7.30

Klasy II – VIII – godz. 10.00.

 

Dzieci przedszkolne rozpoczynają nowy rok w swoich grupach według harmonogramu pracy tych grup.

 

 


 

 


 

RZĄDZENIE  WÓJTA GMINY JASIENICA w sprawie ustalenia w 2022 roku funkjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz przedszkoli przy zespołach szkolno-przedszkolnych, dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina Jasienica 


 

WNIOSEK o przyjęcie dziecka, zamieszkałego poza obwodem szkoły, do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy na rok szkolny 2022/2023

 

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy  na rok szkolny 2022/2023

 

 

ZGŁOSZENIE dziecka, zamieszkałego w obwodzie szkoły, do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy na rok szkolny 2022/2023

 

Zarządzenie Wóta Gminy Jasienica w sprawie ustalenia harmonogramu czynnosci w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupelniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddzialu przedszkolnego w publiczaej szkole podstawowej oraz publicznych szkol podstawowych, dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina Jasienica.  

 

 Zasady rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jasienica na rok szkolny 2022/2023

 

 

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Jasienica dla kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły


 

 

 

 

 

Działania naszej szkoły w ramach akcji „Szkoła pamięta” :

  • Opieka nad miejscem pamięci narodowej w Rudzicy, przybliżanie dzieciom historii tego miejsca, bohaterów upamiętnionych na pomniku  Odwiedzanie grobów zmarłych nauczycieli naszej szkoły
  • Zapraszanie do szkoły ludzi zasłużonych dla lokalnej społeczności, poetę Juliusza Wątrobę, panią prezes Towarzystwa Miłośników Rudzicy
  •  Obchody Dnia Patrona – Jana Pawła II 
  • Udział w konkursach recytatorskich, w tym recytacji gwarą poetów pochodzących z Rudzicy i okolic  Organizacja wycieczek patriotycznych „Śladami Patrona”
  • Udział w konkursie gminnym „Moja mała Ojczyzna”
  •  Kultywowanie tradycji, zwyczajów, szacunku do przodków w ramach realizacji zadań edukacyjnych, planu wychowawczo-profilaktycznego
  •  Realizacja innowacji pedagogicznej „Miejsce na mapie serca tak mi bliskie”
  •  Współpraca z Towarzystwem Miłośników Rudzicy, Kołem Emerytów i Rencistów, Kołem Gospodyń Wiejskich
  •  Coroczna organizacja Konkursu Pieśni Patriotycznej
  •  Przygotowanie dla społeczności lokalnej koncertu słowno-muzycznego z okazji Święta Niepodległości w kościele parafialnym

 


 

 

UBEZPIECZENIE 

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022 będa ubezpieczeni w firmie Inter-Risk, suma ubezpieczenia 20 000 zł ,

składka 56zł.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus 

Ubezpieczenie Edu Plus - dokument zawierający informacje o produkcie

Zmainy w zakresie ubezpieczenia 

 

 


 

 

„Posiłek w szkole i w domu”

Wójt Gminy Jasienica mgr inż. Janusz Pierzyna, jako organ prowadzący szkoły, podpisał
w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudzicy umowę w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem projektu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Dzięki otrzymanej dotacji celowej nastąpi doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej kuchni i stołówki szkolnej.

Całkowity koszt zadania wyniesie 100 000,00 złotych, z czego wartość wsparcia finansowego wynosi 80 000,00 złotych.

 

Aktualności