Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

Dzisiaj na tablicy

Dyżury wakacyjne w przedszkolach

 

 

Dyżur w akacyjny w okresie od dnia 1 lipca 2022r. do dnia 31 lipca 2022r. pełnią przedszkola:

1) Przedszkole przy ZSP w Grodźcu

2) Przedszkole przy ZSP w Międzyrzeczu

3) Przedszkole przy ZSP w Rudzicy

4) Przedszkole przy ZSP w Wieszczętach.

 Dyżur wakacyjny w okresie od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r. pełnią przedszkola:

1) Przedszkole przy ZSP w Iłownicy

2) Przedszkole przy ZSP w Mazańcowicach

3) Przedszkole przy ZSP w Jasienicy

4) Przedszkole w Świętoszówce

5) Oddział Przedszkolny przy SP w Świętoszówce.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Pawła II w Rudzicy w lipcu 2022 r.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

 


 

 


 

RZĄDZENIE  WÓJTA GMINY JASIENICA w sprawie ustalenia w 2022 roku funkjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz przedszkoli przy zespołach szkolno-przedszkolnych, dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina Jasienica 


 

WNIOSEK o przyjęcie dziecka, zamieszkałego poza obwodem szkoły, do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy na rok szkolny 2022/2023

 

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy  na rok szkolny 2022/2023

 

 

ZGŁOSZENIE dziecka, zamieszkałego w obwodzie szkoły, do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy na rok szkolny 2022/2023

 

Zarządzenie Wóta Gminy Jasienica w sprawie ustalenia harmonogramu czynnosci w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupelniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddzialu przedszkolnego w publiczaej szkole podstawowej oraz publicznych szkol podstawowych, dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina Jasienica.  

 

 Zasady rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jasienica na rok szkolny 2022/2023

 

 

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Jasienica dla kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły


 

 

 

 

 

Działania naszej szkoły w ramach akcji „Szkoła pamięta” :

  • Opieka nad miejscem pamięci narodowej w Rudzicy, przybliżanie dzieciom historii tego miejsca, bohaterów upamiętnionych na pomniku  Odwiedzanie grobów zmarłych nauczycieli naszej szkoły
  • Zapraszanie do szkoły ludzi zasłużonych dla lokalnej społeczności, poetę Juliusza Wątrobę, panią prezes Towarzystwa Miłośników Rudzicy
  •  Obchody Dnia Patrona – Jana Pawła II 
  • Udział w konkursach recytatorskich, w tym recytacji gwarą poetów pochodzących z Rudzicy i okolic  Organizacja wycieczek patriotycznych „Śladami Patrona”
  • Udział w konkursie gminnym „Moja mała Ojczyzna”
  •  Kultywowanie tradycji, zwyczajów, szacunku do przodków w ramach realizacji zadań edukacyjnych, planu wychowawczo-profilaktycznego
  •  Realizacja innowacji pedagogicznej „Miejsce na mapie serca tak mi bliskie”
  •  Współpraca z Towarzystwem Miłośników Rudzicy, Kołem Emerytów i Rencistów, Kołem Gospodyń Wiejskich
  •  Coroczna organizacja Konkursu Pieśni Patriotycznej
  •  Przygotowanie dla społeczności lokalnej koncertu słowno-muzycznego z okazji Święta Niepodległości w kościele parafialnym

 


 

 

UBEZPIECZENIE 

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022 będa ubezpieczeni w firmie Inter-Risk, suma ubezpieczenia 20 000 zł ,

składka 56zł.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus 

Ubezpieczenie Edu Plus - dokument zawierający informacje o produkcie

Zmainy w zakresie ubezpieczenia 

 

 


 

 

„Posiłek w szkole i w domu”

Wójt Gminy Jasienica mgr inż. Janusz Pierzyna, jako organ prowadzący szkoły, podpisał
w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudzicy umowę w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem projektu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Dzięki otrzymanej dotacji celowej nastąpi doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej kuchni i stołówki szkolnej.

Całkowity koszt zadania wyniesie 100 000,00 złotych, z czego wartość wsparcia finansowego wynosi 80 000,00 złotych.

 

Aktualności