Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Klasy

Uczniowie ZSP w Rudzicy

KLASA WYCHOWAWCA NUMER
KLASY

1A

Barbara Gawlik

 13
1B Iwona Trojańczyk  13
1C  Barbara Szimke  20
2A Katarzyna Siemienik 14
2B Ilona Jonkisz 14
2C Karolina Rusztyn  15
3A Joanna Kasperek 15
3B Patrycja Czech 20
4A Edyta Sobczyk-Wiśniewska 34
4B Katarzyna Dobija 6
4C Liliana Lepczyńska 28
5A Agnieszka Rycak-Żuber 23
5B Magdalena Balcy 24
6A Anita Ulrych 30
7A Aneta Gawlas 25
7B Małgorzata Osuch-Golonka 33
7c Jolanta Mżyk 31
8A Katarzyna Czupryniak 27
8B Dorota Duława 18
7C Bożena Małachowska 32
8D Paulina Majewska-Świgoń 22