Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Klasy

Uczniowie ZSP w Rudzicy

KLASA WYCHOWAWCA NUMER
KLASY
1A Joanna Kasperek  15
1B Dorota Duława 15
1C Patrycja Czech 14

2A

Barbara Gawlik

 13
2B Iwona Trojańczyk  20
2C  Barbara Szimke  20
3A Katarzyna Siemienik 6
3B Ilona Jonkisz 14
3C Karolina Rusztyn  13
4A Paulina Majewska - Świgoń 22
4B Joanna Świńczyk 28
5A Edyta Sobczyk-Wiśniewska 31
5B Katarzyna Dobija 32
5C Liliana Lepczyńska 6
6A Agnieszka Rycak-Żuber 23
6B Magdalena Balcy 24
7 Anita Ulrych 34
8A Aneta Gawlas 25
8B Małgorzata Osuch-Golonka 33
8c Jolanta Mżyk 27