Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

Dzisiaj na tablicy

 

 

Działania naszej szkoły w ramach akcji „Szkoła pamięta” :

  • Opieka nad miejscem pamięci narodowej w Rudzicy, przybliżanie dzieciom historii tego miejsca, bohaterów upamiętnionych na pomniku  Odwiedzanie grobów zmarłych nauczycieli naszej szkoły
  • Zapraszanie do szkoły ludzi zasłużonych dla lokalnej społeczności, poetę Juliusza Wątrobę, panią prezes Towarzystwa Miłośników Rudzicy
  •  Obchody Dnia Patrona – Jana Pawła II 
  • Udział w konkursach recytatorskich, w tym recytacji gwarą poetów pochodzących z Rudzicy i okolic  Organizacja wycieczek patriotycznych „Śladami Patrona”
  • Udział w konkursie gminnym „Moja mała Ojczyzna”
  •  Kultywowanie tradycji, zwyczajów, szacunku do przodków w ramach realizacji zadań edukacyjnych, planu wychowawczo-profilaktycznego
  •  Realizacja innowacji pedagogicznej „Miejsce na mapie serca tak mi bliskie”
  •  Współpraca z Towarzystwem Miłośników Rudzicy, Kołem Emerytów i Rencistów, Kołem Gospodyń Wiejskich
  •  Coroczna organizacja Konkursu Pieśni Patriotycznej
  •  Przygotowanie dla społeczności lokalnej koncertu słowno-muzycznego z okazji Święta Niepodległości w kościele parafialnym

 


 

 

UBEZPIECZENIE 

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022 będa ubezpieczeni w firmie Inter-Risk, suma ubezpieczenia 20 000 zł ,

składka 56zł.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus 

Ubezpieczenie Edu Plus - dokument zawierający informacje o produkcie

Zmainy w zakresie ubezpieczenia 

 

 


 

 

„Posiłek w szkole i w domu”

Wójt Gminy Jasienica mgr inż. Janusz Pierzyna, jako organ prowadzący szkoły, podpisał
w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudzicy umowę w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem projektu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Dzięki otrzymanej dotacji celowej nastąpi doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej kuchni i stołówki szkolnej.

Całkowity koszt zadania wyniesie 100 000,00 złotych, z czego wartość wsparcia finansowego wynosi 80 000,00 złotych.


 

 

 Procedury bezpieczeństwa do stosowania dla  szkoły podstawowej w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy w związku z uruchomieniem zajęć w klasach I-III dla uczniów od 17 maja  2021 r.

 

 

 

 

Aktualności