Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

Dzisiaj na tablicy

„Posiłek w szkole i w domu”

Wójt Gminy Jasienica mgr inż. Janusz Pierzyna, jako organ prowadzący szkoły, podpisał
w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudzicy umowę w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem projektu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Dzięki otrzymanej dotacji celowej nastąpi doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej kuchni i stołówki szkolnej.

Całkowity koszt zadania wyniesie 100 000,00 złotych, z czego wartość wsparcia finansowego wynosi 80 000,00 złotych.


 

 

 


 

 

Przedszkole w Rudzicy pełni dyżur w miesiącu lipcu.

 

DEKLARACJA

 

Dotycząca czasu pobytu dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. JP II w Rudzicy w lipcu 2021

 

Deklarację należy składać od 28.06.2021 do 1.07.2021r. z adnotacją, że deklarację można zostawiać w sekretariacie

 


 

 

1.Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami  wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.Karta do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie zespołu.

 

2. Kartę zgłoszenia należy składać w godzinach pracy sekretariatu (7.00-14.30) w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Pawła II w Rudzicy od dnia 17.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r.

 

3.Opłata za wyżywienie będzie uzależniona od ilości dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny.

 

4.Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów dziecka do podpisania deklaracji zgodnej z informacjami zawartymi w karcie zgłoszenia w terminie od dnia 28. 06. 2021 r. do dnia 01.07.2021 r.

Załączniki 


 Procedury bezpieczeństwa do stosowania dla  szkoły podstawowej w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy w związku z uruchomieniem zajęć w klasach I-III dla uczniów od 17 maja  2021 r.

 

 

 

 

Aktualności