Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Zamówienia publiczne

Wybór najkorzystniejszej oferty warzywa owoce pieczywo

Informacja z otwarcia ofert - warzywa, owoce,pieczywo

Specyfikacja warunków zamówienia - warzywa, owoce, pieczywo

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik 1 - formularz ofertowy

Załącznik 2 - formularz asortymenowo-cenowy cz.2 pieczywo

Załącznik 2 - formularz asortymenowo-cenowy cz.5 warzywa, owoce

Załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy 

Załącznik 4 - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert - wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert - produkty mleczarskie

Informacja z otwarcia ofert  

Kwota przeznaczona na zamówienie 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Artykuły spożywcze

Mięso i wędliny, drób

Warzywa, owoce mrożone i ryby

Owoce, warzywa i ryby mrożone

Owoce, warzywa i ryby mrożone - NOWE

 Produkty mleczarskie

Pieczywo

Warzywa, owoce, kiszonki i jaja

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

 Wzór umowy