Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Kalendarium

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

14 - 27 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14- 19 kwietnia 2022 r.

Egzaminy ósmoklasisty

24-26 maja 2022 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

12 listopada 2021r.

 

2 i 4 maja 2022 r.

 

17 i 20 czerwca 2022r.

 

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.