Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Kalendarium

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 - 11 kwietnia 2023 r.

Egzaminy ósmoklasisty

23-25 maja 2023 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

14 i 31 października 2022r. 

2 , 4,5 maja 2023 r. 

9 czerwca 2023 r. 

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.