Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Kalendarium

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

1 - 14 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1- 6 kwietnia 2021 r.

Egzaminy ósmoklasisty

25-27 maja 2021 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2020r.

30 kwietnia 2021r.

4 maja 2021 r.

4 i 21 czerwca 2021r.

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.