Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Przedszkole

WIZJA PRZEDSZKOLA: PRZEDSZKOLE DRUGIM DOMEM

  1. Przedszkole stwarza miłą i przyjazną dziecku atmosferę
  2. Stwarza warunki do właściwego rozwoju dziecka
  3. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa
  4. Współpracuje z rodzicami w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym
  5. Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, mając na celu przygotowanie do dalszej edukacji

W naszym przedszkolu panuje ciepła, domowa atmosfera, co sprawia, że dzieci szybko adaptują się do nowych dla siebie warunków i z przyjemnością chodzą do przedszkola. Dzieci mają dużo czasu na zabawy dowolne, które są dla przedszkolaków najważniejszą dla prawidłowego rozwoju aktywnością. Poprzez zabawę dzieci uczą się ról społecznych, poznają swoje słabe i mocne strony, mogą odreagować przeżywane problemy.

Tworząc przyjazną atmosferę chcemy zapewnić dzieciom wspaniałe warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Znając potrzeby dzieci zapewniamy: fachową opiekę, doskonale przygotowanych nauczycieli i personel pomocniczy, pomoc w wychowaniu dzieci w ścisłym współdziałaniu z rodziną.

Wszystkie dzieci otoczone są opieką psychologa, logopedy i pediatry.

Dostosowując się do potrzeb aktywnych zawodowo rodziców przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

PROGRAM DYDAKTYCZNY: „ZABAWY Z PORAMI ROKU”

Wszystkie grupy przedszkolne realizują program edukacji przedszkolnej: „Zabawy z porami roku”. Jest to ciekawa propozycja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Program ten jest opracowany zgodnie z nową Podstawą programową wychowania przedszkolnego, która została wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Program jest tak skonstruowany, że zawiera jasne wskazania do realizacji celów wychowania przedszkolnego. Pracując na tym programie nauczyciel wie, jak zadbać o potrzeby całej grupy przedszkolnej, w której znajdują się zarówno dzieci z deficytami, jak i te uzdolnione.

Harmonogram imprez na rok szkolny 2020/2021 w Przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy

IMPREZY PRZEDSZKOLNE

TERMINY

Spotkanie z policjantem

    IX. 2020

  Teatr Banialuka

Gr starsze       jesień

Gr młodsze    wiosna

„Dzień Przedszkolaka”

    20.IX.2020

Popołudnie z bajką – program autorski „Maluchy w ruchu”

  X 2020,  I. 2021

        III, V 2021

„Dzień Czyściocha” 

          IX 2020

 Ogólnopolski projekt „Mały  miś w świecie wielkiej  literatury”

         Cały rok

„Metoda Dobrego startu”

      Cały rok

„Dzień Drzewa” – konkurs

          IX 2020

   Dzień Marchewki

         XI 2020

Dzień Pluszowego Misia- wyjście do biblioteki gminnej

          XI 2020

Dzień Patrona Szkoły

           XI 2020

Kolędowanie

           XII 2020

Spotkanie z górnikiem

          XII 2020

Spotkanie z Mikołajem

           XII 2020

Wigilia przedszkolna

           XII 2020

       Spotkanie z teatrem   „Kwadryga”

2021

Dzień Babci i Dziadka 

          I 2021 

„Planszówkowe  popołudnia”

            I-V2021

Konkurs kolęd i pastorałek

1.01.2021

Dzień Żółtej Cytrynki 

I 2021 

Dzień Walentynki

     II  2021

 Bal karnawałowy

II 2021

  Przywitanie wiosny

III 2021

       „Dzień Wody”

I 2021

       „Dzień Ziemi”

X  2020

„Dzień Powietrza”

XI 2020

„Dzień Ognia”

II 2021

        Wyjazd do kina

   IV 2021

Spotkanie z Niepełnosprawnymi Sportowcami

IV 2021

Dzień Niezapominajki

IV2021

Wyjście do OSP w Rudzicy

V 2021

 Gminna Spartakiada Sportowa

V 2021

Wyjście do galerii

„Pod Strachem Polnym”

V 2021

Spotkanie z fryzjerem, kosmetyczką

V 2021

Dzień Rodziny

V 2021

Wycieczka do farmy strusiej w Rudzicy

  VI 2021

Wycieczka końcowo-roczna

  VI 2021

Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego

  VI 2021