Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Przedszkole

WIZJA PRZEDSZKOLA: PRZEDSZKOLE DRUGIM DOMEM

  1. Przedszkole stwarza miłą i przyjazną dziecku atmosferę
  2. Stwarza warunki do właściwego rozwoju dziecka
  3. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa
  4. Współpracuje z rodzicami w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym
  5. Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, mając na celu przygotowanie do dalszej edukacji

W naszym przedszkolu panuje ciepła, domowa atmosfera, co sprawia, że dzieci szybko adaptują się do nowych dla siebie warunków i z przyjemnością chodzą do przedszkola. Dzieci mają dużo czasu na zabawy dowolne, które są dla przedszkolaków najważniejszą dla prawidłowego rozwoju aktywnością. Poprzez zabawę dzieci uczą się ról społecznych, poznają swoje słabe i mocne strony, mogą odreagować przeżywane problemy.

Tworząc przyjazną atmosferę chcemy zapewnić dzieciom wspaniałe warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Znając potrzeby dzieci zapewniamy: fachową opiekę, doskonale przygotowanych nauczycieli i personel pomocniczy, pomoc w wychowaniu dzieci w ścisłym współdziałaniu z rodziną.

Wszystkie dzieci otoczone są opieką psychologa, logopedy i pediatry.

Dostosowując się do potrzeb aktywnych zawodowo rodziców przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

PROGRAM DYDAKTYCZNY: „ZABAWY Z PORAMI ROKU”

Wszystkie grupy przedszkolne realizują program edukacji przedszkolnej: „Zabawy z porami roku”. Jest to ciekawa propozycja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Program ten jest opracowany zgodnie z nową Podstawą programową wychowania przedszkolnego, która została wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Program jest tak skonstruowany, że zawiera jasne wskazania do realizacji celów wychowania przedszkolnego. Pracując na tym programie nauczyciel wie, jak zadbać o potrzeby całej grupy przedszkolnej, w której znajdują się zarówno dzieci z deficytami, jak i te uzdolnione.

Harmonogram imprez na rok szkolny 2021/2022 w Przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy

IMPREZY PRZEDSZKOLNE

TERMINY

ODPOWIEDZIALNI

Spotkanie z policjantem

    IX. 2021

 

Pedagog

 

            Teatr Banialuka

Gr starsze       jesień

Gr młodsze    wiosna

 B. Pisarek   

 R. Blak

„Dzień Przedszkolaka”

    20.IX.2021

E. Dziendziel, K. Jędrysik

Popołudnie z bajką – program autorski „Maluchy w ruchu”

  X 2021,  I/II. 2022

         V 2022

B. Pisarek ,  R. Blak,

     K.Jędrysik

Program autorski: „Kolorowa kuchnia”

        Cały rok

P. Bierska. P. Neter, R. Blak, A. Iskrzycka, K. Josek - Budny

„Dzień Jabłuszka”

 

          IX 2021

M. Urbaniec

Akcja charytatywna z Ośrodkiem Nadzieja w B-B – kartka świąteczna dla osoby samotnej

          XI-XII 2021

M. Urbaniec, R. Blak

 Program autorski: „Sensoplatyka dla przedszkolaka”

         Cały rok

 

 

 R. Blak,  P. Bierska , K. Josek - Budny

Program autorski: „Przedszkolaki kodują”.

          Cały rok

K. Jędrysik, E. Dziendziel

Ogólnopolski projekt: „Wyzwania bociana Teodora”

         Cały rok

R. Blak,  P. Bierska , J.Neter, A. Iskrzycka, K. Josek - Budny

Ogólnopolski program: „Zdrowo i sportowo”

          Co miesiąc

M. Urbaniec, K. Jędrysik, E. Dziendziel

 Przedszkolny konkurs z okazji Dnia Pluszowego Misia

 

          XI 2021

R. Blak, K. Josek – Budny,     P. Bierska

    

Dzień Pluszowego Misia- wyjście do biblioteki gminnej

          XI 2021

B. Pisarek, K. Wawrzeczko

 

Dzień Patrona Szkoły

           XI 2021

Koordynator K.  Łagowska

wychowawcy grup

Kolędowanie

           XII 2021

B. Pisarek, K. Wawrzeczko

 

Spotkanie z górnikiem

XII 2021

E. Zubrzyńska J. Kajtura

Spotkanie z Mikołajem

           XII 2020

Koordynator  J. Sapeta,

U. Miklar  wychowawcy grup

 

Wigilia przedszkolna

XII 2020

wychowawcy grup

 

       Spotkanie z teatrem   

             „Kwadryga”

I 2022

 

B.Pisarek,

 

Dzień Babci i Dziadka

 

              I 2022

 

 wychowawcy grup

 

„Planszówkowe  popołudnia”

         X 2021 - I 2022

  K. Josek-Budny

Konkurs kolęd i pastorałek

 

2022

K. Jędrysik, E. Dziendziel

 

Dzień Walentynki

              II  2022

Wychowawcy grup

 Bal karnawałowy

II 2022

E. Zontek, K. Josek-Budny

 E. Zubrzyńska, 

 J. Sapeta

Dzień Dinozaura

II 2022

K. Jędrysik, E. Dziendziel

Konkurs : „Rodzinna Marzanna”

III 2022

A. Iskrzycka, P. Neter, E. Dziendziel, K. Jędrysik

  Przywitanie wiosny

III 2022

E. Zontek, U. Miklar

 

        Wyjazd do kina

            IV 2022

E. Zubrzyńska  J. Sapeta

Spotkanie z Niepełnosprawnymi Sportowcami

IV 2022

            A.Iskrzycka

 

Wyjście do OSP w Rudzicy

 

V 2022

K. Jędrysik, E. Dziendziel

 Gminna Spartakiada    

         SportowA

V.2022

K. Jędrysik, E. Dziendziel

Wyjście do galerii

„Pod Strachem Polnym”

V 2022

B. Pisarek, E. Zontek

Spotkanie z fryzjerem, kosmetyczką

V 2022

K. Jędrysik, E. Dziendziel

Dzień Rodziny

             V 2022

wychowawcy grup

 

Wycieczka końcowo-roczna

  VI 2022

 

R. Blak, A.Iskrzycka, B.Pisarek

Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego

  VI 2022

J. Kajstura, K. Wawrzeczko, B. Pisarek, E. Zontek