Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzicy

PRZEWODNICZĄCA: Beata Kohut

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: Ewelina Lorańczyk

SKARBNIK: Izabela Borowiec

SEKRETARZ: Magdalena Wawak

Bank Spółdzielczy w Jasienicy zaświadcza, że prowadzi rachunek : RADA RODZICÓW przy ZSP w Rudzicy o numerze
72 8117 0003 0008 9991 2000 0010