Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Samorząd Szkolny

Przedwodniczący: Paweł Berek

Z-ca przewodniczącego : Magdalena Węglorz

Skarbnik: Aleksandra Zajas

 

Opiekun Samorządu Szkolnego:

Agnieszka Rycak-Żuber

Katarzyna Dobija