Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Samorząd Szkolny

Przedwodnicząca: Julia Gawłowska

Z-ca przewodniczącej : Jakub Pach

Skarbnik: Agnieszka Stusek

 

Opiekun Samorządu Szkolnego:

Agnieszka Rycak-Żuber

Katarzyna Dobija