Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

Dzisiaj na tablicy

 

Przedszkole w Rudzicy pełni dyżur w miesiącu lipcu.

 

1.Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami  wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.Karta do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie zespołu.

 

2. Kartę zgłoszenia należy składać w godzinach pracy sekretariatu (7.00-14.30) w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Pawła II w Rudzicy od dnia 17.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r.

 

3.Opłata za wyżywienie będzie uzależniona od ilości dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny.

 

4.Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów dziecka do podpisania deklaracji zgodnej z informacjami zawartymi w karcie zgłoszenia w terminie od dnia 28. 06. 2021 r. do dnia 01.07.2021 r.

Załączniki 


 

Wszyscy kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zostali zakwalifikowani.

Lista do wglądu w sekretariacie.

Rodzice proszeni są o wypełnienie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 23.03.2021r. ( w sekretarcie szkoły).

Aktualności