Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

Dzisiaj na tablicy

Nasza szkoła bierze udział w IV Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym
"Świetliczaki na tropie...przysłów"


Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 4 września 2023r :

 

-  dla klas II-VIII o godz. 7.30 w hali sportowej.

 

 

- dla klas I-po Mszy św. około godziny 10.00 w hali sportowej.

 

 

 Przedszkole rozpoczyna nowy rok szkolny 1 września według  godziny zapisu dziecka do przedszkola.


 

Program ochrony ubezpieczeniowej na rok 2023/2024

Składka 66 zł  suma ubezpieczenia 40 000 zł


 

 

 

 

 

Konkurs  „Szkolna aktywność fizyczna”

Klasa 3c wzięła udział w konkursie organizowanym przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach pt. „Szkolna aktywność fizyczna”.

Przerwy śródlekcyjne w tej klasie wyglądają m.in. w ten sposób. Zapraszamy do oglądania. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fRzDq3x2uyM

 


 

Dyżur wakacyjny w przdszkolu

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny w przedszkolu w miesiącu sierpniu 2023 r. trwają od 15 maja 2023 r. do 15 czerwca 2023 r. Dokumentację w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie placówki. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY


 

 

Oświadczenie woli wyboru szkoły 


 

 

Oświadczenie woli wyboru przedszkola


  

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023-2024+ wniosek i link do strony GZOSiP w Jasienicy z rekrutacją


Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2023-2024+ wniosek i link do strony GZOSiP w Jasienicy rekrutacją.


 

 


 

„Laboratoria Przyszłości” 

Nasza szkoła w latach 2022-2027 bierze udział w projekcie „Laboratoria Przyszłości” realizowane przez MEiN we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której będą prowadzone zajęcia w innowacyjny sposób, budzący w uczniach chęć zdobywania wiedzy i umiejętność. Zajęcia te będą miały na celu odkrywanie talentów i rozwijania zainteresowań uczniów.

W ramach projektu szkoła otrzymała wsparcie finansowe, które przeznaczyła na zakup nowoczesnych urządzeń i materiałów edukacyjnych min. zakupione zostały drukarki 3D, wirtualne laboratorium Empiriusz, zestawy robotów wprowadzające uczniów w świat robotyki i nauki oprogramowania, maty do kodowania, różnego rodzaju drewniane klocki, stacja do lutowania, zestawy obwodów elektrycznych i wiele innych pomocy. Wszystkie zakupione pomoce uatrakcyjnią zajęcia zarówno lekcyjne, jak i pozalekcyjne, na które bardzo serdecznie zapraszamy.

 

 


 

 

 

Działania naszej szkoły w ramach akcji „Szkoła pamięta” :

  • Opieka nad miejscem pamięci narodowej w Rudzicy, przybliżanie dzieciom historii tego miejsca, bohaterów upamiętnionych na pomniku  Odwiedzanie grobów zmarłych nauczycieli naszej szkoły
  • Zapraszanie do szkoły ludzi zasłużonych dla lokalnej społeczności, poetę Juliusza Wątrobę, panią prezes Towarzystwa Miłośników Rudzicy
  •  Obchody Dnia Patrona – Jana Pawła II 
  • Udział w konkursach recytatorskich, w tym recytacji gwarą poetów pochodzących z Rudzicy i okolic  Organizacja wycieczek patriotycznych „Śladami Patrona”
  • Udział w konkursie gminnym „Moja mała Ojczyzna”
  •  Kultywowanie tradycji, zwyczajów, szacunku do przodków w ramach realizacji zadań edukacyjnych, planu wychowawczo-profilaktycznego
  •  Realizacja innowacji pedagogicznej „Miejsce na mapie serca tak mi bliskie”
  •  Współpraca z Towarzystwem Miłośników Rudzicy, Kołem Emerytów i Rencistów, Kołem Gospodyń Wiejskich
  •  Coroczna organizacja Konkursu Pieśni Patriotycznej
  •  Przygotowanie dla społeczności lokalnej koncertu słowno-muzycznego z okazji Święta Niepodległości w kościele parafialnym

 

 


 

 

 

  

„Posiłek w szkole i w domu”

Wójt Gminy Jasienica mgr inż. Janusz Pierzyna, jako organ prowadzący szkoły, podpisał
w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudzicy umowę w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem projektu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Dzięki otrzymanej dotacji celowej nastąpi doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej kuchni i stołówki szkolnej.

Całkowity koszt zadania wyniesie 100 000,00 złotych, z czego wartość wsparcia finansowego wynosi 80 000,00 złotych.

 

Aktualności