Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września w naszej szkole odbyły się dwie uroczyste akademie. Uczniowie klas 2-8 powrócili w szkolne mury o 7:30, natomiast klasy 1 spotkały się z wychowawcami o godzinie 10:00.

Jak co roku, wszyscy uczniowie zostali powitani przez Panią Dyrektor Alicję Radgowską, którą w swoim przemówieniu wspomniała, co czeka uczniów w bieżącym roku szkolnym, życząc im przy okazji uśmiechu na co dzień i wielu sukcesów.

Po części oficjalnej odbyła sie części artystyczna przygotowana przez uczniów klasy 2a, 5a, 6, 7b oraz 8.
Przewodnim hasłem uroczystości były słowa: Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces".

Uczennica klasy 7- w przepięknym wierszu Antoniego Słonimskiego- przypomniała, iż 1 września nie zawsze był dniem radosnego spotkania z rówieśnikami:

"UWA­GA! Uwa­ga! Prze­szedł!
Koma trzy!"
Ktoś bie­gnie po scho­dach.
Trza­snę­ły gdzieś drzwi.
Ze zgieł­ku i wrza­wy
Dźwięk je­den wy­bu­cha ro­śnie,
Ko­łu­je ję­kli­wie,
Głos sy­ren - w okta­wy
Opa­da - i wzno­si się jęk:
"Ogła­szam alarm dla mia­sta War­sza­wy!"

Po akademii uczniowie udali się do swoich klas i odebrali plan zajęć na najbliższe miesiące. O godzinie 9:00 dzieci uczestniczyły we mszy świętej.

Pasowanie uczniow klas 1 rozpoczęło przemówienie ucznia klasy 8, który serdecznie powitał najmłodszych kolegów i koleżanki. W humorystycznej, bajkowej formie pierwszaki zostały zapoznane z prawami i obowiązkami ucznia ZSP w Rudzicy. Przed uroczystym pasowaniem i złożeniem przysięgi uczniowie 1a, 1b i 1c otrzymali drobne upominki, a rodzice zadbali o wspaniałe pełne słodkości rogi obfitości.