Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Laboratorium przyszłości - styczeń

W miesiącu styczniu na zajęciach zarówno  obowiązkowych, jak i dodatkowych królował sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratorium Przyszłości.

Kolejne grupy uczniów poznawały świat wirtualnego laboratorium „Empiriusz”. W wirtualnym świecie nie wszystko jest tak proste jakby mogło się wydawać. Przekonały się to tym dzieci z klas młodszych dla których w ramach zajęć dodatkowych zorganizowane zostały warsztaty chemiczne.

Na zajęciach technicznych kolejne grupy uczniów poznawały świat obwodów elektrycznych. Lekcje te cieszą się ogromnym zainteresowaniem ponieważ nie opierają się na wiedzy z podręcznika ale uczniowie sami muszą podejmować próby poprawnego  wykonania obwodów elektrycznych. Na zajęciach widać chęć zarówno współpracy pomiędzy uczniami ale także rywalizację . Praca w grupach uświadomiła podopiecznym, że należy się wzajemnie wspierać i sobie pomagać.

Robot  Dash został wykorzystany na zajęciach rewalidacyjnych. Pomagał w ćwiczeniu orientacji przestrzennej, ćwiczeniu kierunków i usprawnianiu manualnym dziecka.

Podczas zajęć koła matematycznego uczniowie poznali aplikację Xylo robot Dash został zaprogramowany i wygrywał melodię Wlazł kotek na płotek.

W klasach 4 na lekcjach matematyki uczniowie poznawali  tajniki odejmowania pisemnego a pomagały im w tym klocki do tworzenia systemu dziesiętnego, dzięki którym uczniowie mogli dziesiątki rozbijać na jedności, setki na dziesiątki itp.