Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Przedszkole

WIZJA PRZEDSZKOLA: PRZEDSZKOLE DRUGIM DOMEM

  1. Przedszkole stwarza miłą i przyjazną dziecku atmosferę
  2. Stwarza warunki do właściwego rozwoju dziecka
  3. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa
  4. Współpracuje z rodzicami w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym
  5. Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, mając na celu przygotowanie do dalszej edukacji

W naszym przedszkolu panuje ciepła, domowa atmosfera, co sprawia, że dzieci szybko adaptują się do nowych dla siebie warunków i z przyjemnością chodzą do przedszkola. Dzieci mają dużo czasu na zabawy dowolne, które są dla przedszkolaków najważniejszą dla prawidłowego rozwoju aktywnością. Poprzez zabawę dzieci uczą się ról społecznych, poznają swoje słabe i mocne strony, mogą odreagować przeżywane problemy.

Tworząc przyjazną atmosferę chcemy zapewnić dzieciom wspaniałe warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Znając potrzeby dzieci zapewniamy: fachową opiekę, doskonale przygotowanych nauczycieli i personel pomocniczy, pomoc w wychowaniu dzieci w ścisłym współdziałaniu z rodziną.

Wszystkie dzieci otoczone są opieką psychologa, logopedy i pediatry.

Dostosowując się do potrzeb aktywnych zawodowo rodziców przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

PROGRAM DYDAKTYCZNY: „ZABAWY Z PORAMI ROKU”

Wszystkie grupy przedszkolne realizują program edukacji przedszkolnej: „Zabawy z porami roku”. Jest to ciekawa propozycja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Program ten jest opracowany zgodnie z nową Podstawą programową wychowania przedszkolnego, która została wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Program jest tak skonstruowany, że zawiera jasne wskazania do realizacji celów wychowania przedszkolnego. Pracując na tym programie nauczyciel wie, jak zadbać o potrzeby całej grupy przedszkolnej, w której znajdują się zarówno dzieci z deficytami, jak i te uzdolnione.

Harmonogram wydarzeń i uroczystości na rok szkolny 2022/2023 w Przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy

WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE

TERMINY

ODPOWIEDZIALNI

 Spotkanie z policjantem  IX 2022  pedagog
 Teatr Banialuka  

Gr starsze       jesień

Gr młodsze    wiosna
 B. Pisarek, R. Blak
 

„Dzień Przedszkolaka”

 20 IX 2022  E. Dziendziel, J. Kajstura, K. Jędrysik
 

Akcja charytatywna z Ośrodkiem Nadzieja w B-B – kartka świąteczna dla osoby samotnej

 XI-XII 2022  M. Urbaniec
 

'”Dzień Pluszowego Misia”- wyjście do biblioteki gminnej

 XI 2022  B. Pisarek
 Dzień Patrona Szkoły  XI 2022  

Koordynator K.  Łagowska

wychowawcy grup
 

Dzień "Postaci z Bajek"

 XI 2022  E. Dziendziel, J. Kajstura
 

Spotkanie z górnikiem

 XII 2022  E. Zubrzyńska J. Kajstura
 Spotkanie z Mikołajem  XII 2022  

Koordynator  J. Sapeta, M. Urbaniec,  wychowawcy grup

 Wigilia przedszkolna  XII 2022  wychowawcy grup
 Kolędowanie  XII 2022  

B. Pisarek, K. Wawrzeczko

 

Spotkanie z teatrem "Kwadryga"

 I 2023  B. Pisarek
 

Konkurs kolęd i pastorałek

 I 2023  K. Jędrysik, E. Dziendziel, J.Kajstura
 

Dzień Babci i Dziadka

 I 2023  wychowawcy grup
 Bal karnawałowy  II 2023  wychowawcy grup
 Konkurs : „Rodzinna Marzanna”  III 2023  A. Iskrzycka, P. Neter, E. Dziendziel, K. Jędrysik, K. Wawrzeczko, J. Kajstura, E. Zubrzyńska
 „Dzień sportu” z okazji I Dnia Wiosny  III 2023  E. Dziendziel, J. Kajstura
 Wyjazd do kina  IV 2023  E. Zubrzyńska  J. Sapeta
 Spotkanie z Niepełnosprawnymi Sportowcami  IV 2023  A. Iskrzycka, P. Bierska
Wyjście do OSP w Rudzicy  V 2023   A. Iskrzycka, P. Bierska
 

Wyjście do galerii „Pod Strachem Polnym”

 V 2023  B. Pisarek
 

Spotkanie z fryzjerem, kosmetyczką

 V 2023  E. Dziendziel, K. Jędrysik
 Dzień Rodziny  V 2023  wychowawcy grup
 

Wycieczka końcoworoczna

 VI 2023  R. Blak, A.Iskrzycka, B.Pisarek
 Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego  VI 2023  J. Kajstura, E. Dziendziel, K. Jędrysik, B. Pisarek, K. Wiezik - Neter
 Innowacja: „Zabawa zmysłami”  cały rok  E. Zubrzyńska, J. Sapeta, A. Iskrzycka, P. Neter
 Innowacja: „Smyki uczą się matematyki”  cały rok  E. Dziendziel, J. Kajstura
 Innowacja: „Przedszkolak w świecie wartości”  cały rok  E. Zubrzyńska, A. Iskrzycka, P. Bierska, P. Neter
 Innowacja: „Kodowanie”  cały rok  K. Jędrysik, K. Binda
 Innowacja: „Sport to zdrowie”  cały rok  E. Zubrzyńska, A. Iskrzycka, P. Bierska, P. Neter
 Innowacja: „Odkryj tajemnice swoich rąk”  cały rok  K. Jędrysik, K. Binda
 Program autorski: „Kolorowa kuchnia”  cały rok  P. Bierska. P. Neter, R. Blak, A. Iskrzycka, K. Josek – Budny. M. Urbaniec, K. Wawrzeczko
Program autorski: Popołudnie z bajką - „Maluchy w ruchu”  

X 2022,  I/II. 2023, V 2023

 B. Pisarek ,  R. Blak, K.Jędrysik
Program autorski: „W magicznym świecie dźwięków” cały rok A. Białas, K. Binda, J. Sapeta, K. Jędrysik
 Międzyszkolna akcja: „Włóczykije na szlaku”  cały rok  R.Blak, P. Neter, A. Hazuka – Włodarczyk, D. Biesik
 Ogólnopolski program: „Uczymy dzieci programować”  cały rok  E. Dziendziel, J. Kajstura, K. Jędrysik
 Ogólnopolski program: "Mamo, tato, wolę wodę"  cały rok  E. Dziendziel, J. Kajstura, M. Urbaniec, K. Jędrysik
 Ogólnopolski projekt edukacyjny: „Terapia ręki dla każdego” cały rok   P. Bierska, A. Iskrzycka, E. Zubrzyńska, P. Neter
Ogólnopolski program "Zdrowo i sportowo" cały rok E. Dziendziel, J. Kajstura, M. Urbaniec, K. Jędrysik
Ogólnopolski program: „Gramy zmysłami” cały rok E. Dziendziel. J. Kajstura
Ogólnopolski projekt:

„Mały miś w świecie wielkiej literatury”

cały rok J. Sereta
Ogólnopolski program: „Kubusiowi przyjaciele natury” cały rok K. Wawrzeczko, J. Kajstura, E. Dziendziel, M. Urbaniec, E. Zubrzyńska, A. Iskrzycka, K. Binda, A. Białas, K. Jędrysik
Projekt edukacyjny: „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” cały rok R. Blak, P. Neter
„Czyściochowo” - program organizowany przez sklep Rossmann cały rok E. Zubrzyńska, J. Sapeta, P. Neter