Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II, 

Rudzica  52, 43-394  Rudzica, woj. śląskie

tel. 33 815 27 18,

e-mail zsprudzica@gzosip.jasienica.pl

Adres strony internetowej  www.zsprudzica.edu.pl