Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Wycieczka do Tradycyjnej Zagrody Rolnej

W poniedziałek 27 maja przedszkolaki z grup Motylków, Pszczółek i Biedronek, wybrały się na wycieczkę do Tradycyjnej Zagrodzie Rolnej – Skansen Ochaby. To wyjątkowe miejsce gdzie nasze najmłodsze przedszkolaki miały możliwość zapoznania się ze wspomnieniami i atmosferą wsi spokojnej, wsi wesołej. Obiekt  składa się ze stajni, wozowni, stodoły, wiaty, wiatraka i chaty. Dzieci miały okazję, by zobaczyć zbiory, które kolekcjonowano kilkadziesiąt lat, a są to: sprzęty, narzędzia i urządzenia z gospodarstw domowych, rolnych i rybackich oraz sprzęty używane przez rzemieślników. Wszystkie pochodzą z różnych okresów historii. Odrębną kolekcję stanowią zabytkowe pojazdy konne i samochody.

Przedszkolaki uczestniczyły w organizowanych warsztatach edukacyjnych z zakresu tradycyjnych prac w gospodarstwie, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz w grach i zabaw z czasów swoich dziadków.