Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Dzień jeża w przedszkolu

Dzień Jeża to świetna okazja, aby poznać 
środowisko naturalne jeży, ich wygląd, sposób odżywiania się oraz tego jak przygotowują się do zimy. Dzieci dowiedziały się, że jeże są objęte ochroną, ponieważ ich liczebność regularnie maleje. Dzień Jeża to również okazja, aby uświadomić najmłodszym jaką rolę w środowisku pełnią jeże, co im zagraża i jak im pomóc. Ponadto nie mogło zabraknąć wielu zabaw związanych z tym świętem m.in. tradycyjnej zabawy „Na dywanie siedzi jeż”, leśnych zagadek, ,,Jeżykowe puzzle", zabawy z gazetami „Tupie jeżyk", zabawy logopedycznej - gimnastyka buzi i języka „Jeżyk chce spać”. Na zakończenie wspaniałego dnia dzieci wykonały jeżykową pracę plastyczną, która ozdobiła ich salę.