Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

Przedszkole w Rudzicy bierze udział w kampanii edukacyjnej skierowanej do przedszkoli Województwa Śląskiego pt: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. 

 

W naszym przedszkolu umieszczona jest tablica informacyjna, na której rodzice mogą znaleźć wszystkie dokładne informacje o realizowanym programie antysmogowym oraz aktualne dane nt. jakości powietrza danego dnia. Dzięki kolorowym buźkom, które codziennie przypinane są na tablicę, również najmłodsi są w stanie samodzielnie odczytać, czy mogą wyjść na spacer. 

Program jest realizowany na zajęciach w grupach przedszkolnych, a przy każdych drzwiach wejściowych (w miejscu widocznym dla rodziców) znaleźć można ulotkę informacyjną na temat tego, jak smog wpływa na nasze zdrowie oraz jak  można unikać i minimalizować narażenie na zanieczyszczone powietrze.

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy otrzymało 2 oczyszczacze powietrza, które zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno- informacyjnej pn.:"MOGĘ! Zatrzymać SMOG-Przedszkolaku złap oddech"- II edycja, współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.