Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Jasność twoja wszystko zaćmi…

Fundacja Honor Pomagania Dzieciom z siedzibą w Warszawie- powstała w 2015 roku- skupia wielu ludzi dobrej woli. Głównym celem jej założycieli jest niesienie pomocy dzieciom autystycznym, jak również realizowanie szeregu  programów  integracyjnych skierowanych do  dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych na teranie całego kraju.

„Odę do radości" Fryderyka Schillera, do której muzykę napisał Ludwig van Beethoven, zna chyba każdy. Utwór jest obecnie hymnem Unii Europejskiej, wyraża ideę dążenia do wolności i  solidarności.  Zarówno melodia hymnu, jak i jego słowa, mają niezwykle podniosły charakter. Poemat przetłumaczony został na wiele języków, tak żeby jego tekst był zrozumiały dla wszystkich mieszkańców Wspólnoty.

W styczniu tego roku Fundacja Honor Pomagania Dzieciom ogłosiła konkurs muzyczny na najpiękniejsze jego wykonanie. W przedsięwzięciu miała brać udział cała klasa z danej placówki. Zadanie nie należało do łatwych, bowiem utwór miał być zaśpiewany w całości z pamięci z podkładem muzycznym, a’capella lub akompaniamentem własnym.

Tego wyzwania postanowili podjąć się uczniowie klasy 6a Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudzicy. Pod czujnym okiem mgr Beaty Rybarskiej dzieci długo przygotowywały swój występ, który oceniany miał być w kilku kategoriach, między innymi za pomysłowość wykonania i zaangażowanie. Młodzi artyści spisali się na medal i ostatecznie spośród 637 nadesłanych nagrań,  zajęli 3 miejsce w kategorii „Umuzykalnienie”. Finaliści otrzymali nagrodę oraz zaproszenie na Galę Fundacji, gdzie odę wspólnie odśpiewają wszystkie wyróżnione zespoły.