Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Koncert "Śpiewne opowieści"

Koncert "Śpiewne opowieści" to montaż słowno - muzyczny poświęcony 100 rocznicy powstań śląskich. Obejmował pieśni patriotyczne oraz poezję powstańczą. Wykonawcami koncertu byli muzycy z Bielskiego Towarzystwa Muzycznego w składzie: Urszula Mizia, Joanna   Korpiela- Jatkowska Janusz Kohut. Koncert bardzo podobał się uczniom,  był świetną lekcją historii.