Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Klub zdrowego przedszkolaka

W roku szkolnym 20202021 nasze przedszkole przystąpiło do projektu edukacyjnego „Klub zdrowego przedszkolaka”. ” prowadzonego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

Głównym celem projektu było:
- nabycie u dzieci prawidłowych nawyków higienicznych
- dostarczenie informacji wzbogacających wiedzę z dziedziny zdrowia
- rozwój dzieci poprzez utrwalanie wzorców zdrowego stylu życia

W trakcie zajęć nauczyciele zrealizowali nast. tematy:
- Odżywiamy się zdrowo
- Walczymy z wirusami i bakteriami
- Szkodliwy dym tytoniowy
- Ruch to zdrowie


 Tematy zajęć były realizowane  w grupach dzieci 3,4-letni. W przygotowaniu do zajęć nauczyciele wykorzystali materiały, które były  udostępnione przez organizatorów akcji, ponadto  nauczyciele przygotowali swoje pomoce dydaktyczne, oraz bazowali
na materiałach, które są dostępne w przedszkolu. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie  uczestniczyły we wszystkich zajęciach. Codziennie była przeprowadzona gimnastyka poranna oraz wszystkie grupy regularnie brały udział spacerach, lub zimą odbywały się zabawy
na śniegu. Ponadto raz w tygodniu przeprowadzona była gimnastyka dla całej grupy.   

 Dzieci brały udział w różnorodnych zajęciach, które przybliżyły im znaczenie zdrowotne poszczególnych produktów. Miały szansę wspólnie przygotować lemoniadę, ciasto marchewkowe, soki owocowe i kanapki. Poznały ”piramidę zdrowego żywienia”

W ciągu całego roku u dzieci wyrabiano  postawę dbania o higienę osobistą, zwłaszcza  potrzebę prawidłowego mycia rąk. Wszystkie grupy utrwalały tę ważną tematykę w trakcie zajęć oraz  ćwiczeń praktycznych.

  W trakcie zajęć dzieci rozmawiały przy ilustracjach, wykorzystywano zabawy dydaktyczne, przedszkolaki słuchały wierszy i opowiadań, rozwiązywały zagadki oraz wykonały różnorodne prace plastyczne. Bazowano na prezentacjach i filmach multimedialnych, które przybliżały dzieciom tematykę zajęć