Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Wyniki konkursu Zwierzęta Wokół Nas

W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się kolejna edycja REGIONALNEGO KONKURSU "ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS" pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic. Celem tego konkursu było przede wszystkim wzbudzanie refleksji na temat wzajemnych relacji między człowiekiem i jego sztucznym światem, a zwierzętami i środowiskiem naturalnym, podnoszenie świadomości ekologicznej „Myśl globalnie – działaj lokalnie”

Wyniki tegorocznej edycji konkursu w zakresie różnych kategorii przedstawiają się następująco:

1. Kategoria - praca plastyczna:

Karolina Drozdek klasa 4a – wyróżnienie

Aniela Piekarczyk klasa 8d – nagroda

 

2. Kategoria - praca fotograficzna:

Julia Gawłowska klasa 8b – nagroda

Natalia Gawlas klasa 8b– wyróżnienie

 

3. Kategoria - praca literacka (proza):

Natalia Gawlas klasa 8b - 1 miejsce


4. Kategoria - praca literacka (wiersz):

Ewelina Szpernol klasa 2c -  1 miejsce

Zuzanna Budny klasa 8b - 1 miejsce