Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

Dzisiaj na tablicy

Zasady powrotu do pracy stacjonarnej

1.Od środy  5 maja 2021 r. uczniowie klas I-III wracają do pracy stacjonarnej na terenie szkoły według ostatniego planu lekcji. Plan ten zostanie zmieniony po wprowadzeniu hybrydowego nauczania dla klas IV-VIII od 17 maja 2021 r. Dla uczniów klas I-III czynna jest świetlica. 

2. Klasy IV-VIII nadal uczą się zdalnie do 15 maja 2021 r. 

3. Od 17 maja wprowadzone będzie nauczanie hybrydowe  według następującego planu: 

- od 17 maja do  21 maja-klasy VII a, b, c, d, VIII a, b i klasa V .Pozostałe klasy IV, VI-nauczanie zdalne. 

-24 maja i 28 maja  -do szkoły na zajęcia przychodzą klasy IV a, b,  Klasa V, klasa VI a, b, c. 

Klasy VII-VIII-nauczanie zdalne. 

-w dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. uczniowie maja dni wolne od zajęć dydaktycznyh. W tym czasie piszą egzaminy uczniowie klas VIII. 

4.Od 31 maja 2021 roku planowany jest powrót do szkoły wszystkich uczniów. 

Plan ten może ulec zmianie przy wzroście zachorowań na COVID 19. 

5.W szkole działa świetlica dla dzieci, których rodzice są do tego uprawnieni. 

6.Przedszkole działa bez zmian. 

7.Dla klas VIII realizowane  są  konsultacje na terenie szkoły według poprzedniego planu do 15 maja 2021 r.      

8. Na wniosek  rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być zorganizowane zajęcia rewalidacyjne na terenie szkoły (po uzgodnieniu z nauczycielem) dla wszystkich uczniów klas I-VIII. 

Procedury bezpieczeństwa do stosowania dla  szkoły podstawowej w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy w związku z uruchomieniem zajęć w klasach I-III dla uczniów od 17 maja  2021 r.


 

Przedszkole w Rudzicy pełni dyżur w miesiącu lipcu.

 

1.Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami  wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.Karta do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie zespołu.

 

2. Kartę zgłoszenia należy składać w godzinach pracy sekretariatu (7.00-14.30) w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Pawła II w Rudzicy od dnia 17.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r.

 

3.Opłata za wyżywienie będzie uzależniona od ilości dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny.

 

4.Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów dziecka do podpisania deklaracji zgodnej z informacjami zawartymi w karcie zgłoszenia w terminie od dnia 28. 06. 2021 r. do dnia 01.07.2021 r.

Załączniki 


 

Wszyscy kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zostali zakwalifikowani.

Lista do wglądu w sekretariacie.

Rodzice proszeni są o wypełnienie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 23.03.2021r. ( w sekretarcie szkoły).

Aktualności