Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudzicy

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

Dzisiaj na tablicy

 


 

Wszyscy kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zostali zakwalifikowani.

Lista do wglądu w sekretariacie.

Rodzice proszeni są o wypełnienie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do dnia 23.03.2021r. ( w sekretarcie szkoły).

Aktualności